Strona Główna


█  Jestem językoznawcą zajmującym się odmianami angielszczyzny. Specjalizuję się w wymowie i języku potocznym. Zawsze interesowała mnie angielszczyzna używana na co dzień i w różnych krajach, jakże odmienna od tej, której uczą w szkole. Intrygowała mnie jej różnorodność akcentowa (różnice między odmianami geograficznymi) i stylistyczna (użycie określonego słownictwa stosownie do sytuacji). Efektem tych zainteresowań były studia na Uniwersytecie Gdańskim, Diplomatische Akademie Wien i University of Tennessee, badania m.in. na Harvardzie, Stanfordzie i University of California Berkeley, kilkadziesiąt publikacji książkowych, w tym A Handbook of American Pronunciation (Wydawnictwo UG, 1995) i African American Slang (Cambridge University Press, 2015 i 2019), a także… tytuł profesora. Przez lata byłem związany z anglistyką Uniwersytetu Gdańskiego, a obecnie z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.

 

█  Jestem praktykiem i poza pracą akademicką od lat prowadzę dodatkową działalność dydaktyczną i szkoleniową. Składa się na nią praktyka trenerska w korekcji wymowy i ustawieniu wybranego akcentu (amerykańskiego, brytyjskiego lub innego), a także praktyka leksykograficzna, a więc tworzenie słowników i dedykowanych materiałów do nauki słownictwa. W ciągu trzydziestu lat pracowałem m.in. dla Asea Brown Boveri, Warsaw Management Development Center, Prokom Software, English Unlimited, oraz Zi Corporation Calgary (obecnie Nuance Communications). Wykorzystując wiedzę językoznawczą, wieloletnie doświadczenie praktyczne, a także odrobinę humoru, efektywnie pomagam tym, którzy chcą wyjść poza poziom i schematy standardowych kursów językowych, oferując im lekcje, kursy i materiały skrojone na miarę indywidualnych potrzeb klientów indywidualnych i firm.

 

█  Na tej stronie, poza opisem moich kwalifikacji i doświadczenia, znajdziecie Państwo informacje o tym, co konkretnie mogę zaoferować w ramach usług dydaktycznych i szkoleniowych w postaci lekcji i kursów. Jest tego sporo: w ciągu trzech dekad pracy wykładowcy i trenera, naprawdę wiele już widziałem i słyszałem, wypracowując skuteczne metody i wzorce do nauki wymowy angielskiej (w tym wykorzystując prosty i niezawodny system Słów Kluczowych i Bazę Błędów w wymowie) i wszelkich innych aspektów angielszczyzny. Ale też, właśnie z racji wiedzy i doświadczenia, mogę pozwolić sobie na dużą elastyczność w doborze odpowiednich metod, dostosowanych do indywidualnych życzeń. Z chęcią odpowiem na szczegółowe pytania (maciejwidawski@gmail.com).