Lekcje & Kursy


INFORMACJE OGÓLNE

█  Poza pracą akademicką prowadzę zajęcia z korekty wymowy i ustawienia wybranego akcentu. Trzydzieści lat pracy z kilkoma tysiącami studentów i setkami klientów pozwoliło mi wypracować efektywne metody nauczania. Zazwyczaj rozpoczynam od wdrożenia dźwięków strategicznych. Są one kluczowe dla „odpolszczenia” (eliminacji nagminnych błędów) i „zamerykańszczenia” lub „zbrytyjszczenia” (osiągnięcia brzmienia typowego dla tych akcentów). To nieobciążąjąca i skuteczna metoda, a jej efekty widać szybko.

█  Przede wszystkim stosuję prosty i niezawodny system słów kluczowych umożliwiający błyskawiczną identyfikację dźwięków na zasadzie analogii w tysiącach wyrazów; system jest też bardzo przydatny jako wzorzec dla akcentów angielszczyzny globalnej i różnic między nimi. Polegam też na rozwijanej od lat Bazie Błędów w wymowie angielskiej Polaków, więc dobrze wiem, które statystycznie wyrazy są problematyczne i powodują, że wymowa brzmi polsko, a nie angielsko. Za to rzadko korzystam terminologii naukowej czy gadżetów takich jak spektogramy, bo nie sprawdzają się na tego typu zajęciach; symbole fonetyczne stosuję tylko wtedy, gdy są naprawdę potrzebne. Zapewniam własne, sprawdzone materiały ćwiczeniowe w formie audiowizualnej.

█  Poniżej przedstawiam główne warianty ofertowe. Możliwe są inne, skrojone na miarę indywidualnych potrzeb. Wszystkie lekcje i kursy, choć w różnym stopniu, zawierają diagnostykę, korektę, wybór akcentu, narzędzia i ćwiczenia takie jak dryle, kontrasty, czytanie precyzyjne, itp. Najczęściej wybierane akcenty to amerykański i brytyjski, ale możliwe są inne, np. australijski i szkocki lub londyński i nowojorski; każdego można z powodzeniem nauczyć. Z chęcią odpowiem na pytania (maciejwidawski@gmail.com).

 

LEKCJE INDYWIDUALNE

█  Lekcje indywidualne to najlepsza forma nauki wymowy, przeznaczona dla każdego. To zajęcia jeden-na-jeden, których cały czas poświęcony jest tylko i wyłącznie wymowie jednej osoby. Nie bez znaczenia jest też dyskrecja: niektórzy wolą kameralną atmosferę od zajęć w grupie. Przede wszystkim to lekcje spersonalizowane, a więc dostosowane do indywidualnych potrzeb.

█  Lekcje obejmują zwykle: dokładną diagnostykę wymowy, indywidualną korektę błędów systemowych i niesystemowych (wyjątków), obszerną prezentację dźwięków angielskich, ustawienie i wdrożenie wybranego akcentu, intensywną pracę z wzorcami ułatwiającymi wymowę, kompleksową praktykę ćwiczeniową dźwięków i intonacji.

█  Lekcje mają zwykle formę on-line (Skype), choć w przypadku Trójmiasta możliwe są też lekcje tradycyjne. Każda trwa 45 minut i może ich być kilka w tygodniu (jednym ograniczeniem jest mój grafik i… weekendy!). W zależności od częstotliwości przynoszą efekty w ciągu 3-6 miesięcy. To rozwiązanie dla osób, które cenią sobie stały kontakt osobisty i chcą “mieć trenera w 100% dla siebie”.

 

KRÓTSZE KURSY

█  Krótsze kursy wprowadzające mają nieco inny charakter. Są przeznaczone głównie dla pracowników firm i instytucji. Ich zadaniem, poza diagnostyką i korektą błędów, jest wdrożenie w krótkim czasie podstaw wymowy, uświadomienie błędów i różnic, oraz zapoznanie z wzorcami dźwiękowymi i narzędziami umożliwiającymi dalszą (własną) pracę nad wymową.

█  Z uwagi na krótki czas trwania, kursy mają dość sztywną strukturę. Obejmują: diagnostykę wymowy, podstawową korektę błędów systemowych i częściowo niesystemowych (wyjątków), przegląd dźwięków angielskich, ustawienie wybranego akcentu, wprowadzenie do wzorców wymowy, podstawową praktykę ćwiczeniową dźwięków strategicznych.

█  Kursy mają zasadniczo formę tradycyjną w siedzibie firmy. Są dla grup nawet 15-osobowych. Zajmują zwykle 2 dni po 5 godzin w każdym, zaś w wersji skróconej 5 godzin w jednym dniu. To rozwiązanie dla osób, które chcą szybko poznać podstawy wymowy angielskiej i się przeszkolić, nie mając na to zbyt wiele czasu; kontynuacją tej formy zajęć często są dłuższe kursy.

 

DŁUŻSZE KURSY

█  Dłuższe kursy kompleksowe, również przeznaczone dla pracowników firm i instytucji, opierają się na wymienionych powyżej podstawach. Ale też zawierają znacznie więcej treści i szczegółów, a przede wszystkim pozwalają na konsolidację wiedzy i utrwalenie umiejętności poprzez systematyczą praktykę w dłuższym okresie. Są w pewnym sensie zbliżone do lekcji indywidualnych, tyle że w grupie.

█  Zawierają rozbudowaną diagnostykę wymowy, indywidualną korektę błędów systemowych i niesystemowych (wyjątków), obszerną prezentację dźwięków angielskich, ustawienie i wdrożenie wybranego akcentu, intensywną pracę z wzorcami i narzędziami ułatwiającymi wymowę, kompleksową praktykę ćwiczeniową dźwięków, akcentuacji i intonacji.

█  Kursy mają również formę tradycyjną w siedzibie firmy, wyłącznie na terenie Trójmiasta. Są dla grup maksymalnie 10-osobowych. Mają zwykle charakter dwugodzinnych sesji raz (lub dwa razy) w tygodniu przez okres od kilku do kilkunastu miesięcy. To rozwiązanie dla osób, które chcą systematycznie szlifować wymowę i dysponują czasem na regularne spotkania przez dłuższy czas.

 

NAGRANIA GŁOSOWE

█  Na życzenie przygotowuję nagrania dowolnych tekstów anglojęzycznych do późniejszego odsłuchiwania i ćwiczenia. Są one szczególnie użyteczne dla tych osób, które przygotowują się do wystąpień, występów, prezentacji lub wykładów w języku angielskim, szczególnie dla biznesmenów, polityków, naukowców, aktorów czy piosenkarzy.

█  Nagrania mogą być w wersji z wymową amerykańską lub w wersji z wymową brytyjską, możliwe jest też nagranie z innym akcentem, np. australijskim czy szkockim; mogą też być czytane wolniej lub w szybciej, w sposób bardziej naturalny. Nagrania są domyślnie w formacie MP3, choć możliwe są też inne.

█  Tekst do nagrania ma zwykle objętość nie większą niż jedna strona maszynopisu i przyjmuję, że, wraz z przygotowaniem, jego nagranie zajmuje około 45 minut, a więc odpowiednik jednej lekcji; w przypadku dłuższych tekstów czas ten jest odpowiednio dłuższy. To rozwiązanie doraźne dla osób, które chcą dobrze wypaść na anglojęzycznej konferencji, w rozmowie o pracę lub castingu.