Kwalifikacje & Doświadczenie


█  W DUŻYM SKRÓCIE

najwyższe kwalifikacje (doktorat, habilitacja, profesura) z językoznawstwa angielskiego

szeroka wiedza o angielszczyźnie na specjalistycznym poziomie (kilkadziesiąt książek)

dogłębna znajomość realiów krajów anglojęzycznych (wieloletnie badania terenowe)

trzydziestoletnia praktyka w nauczaniu wymowy (kilka tysięcy studentów i kursantów)

wypracowane skuteczne metody korekty wymowy i przyswajania dowolnego akcentu

 

█  SPECJALIZACJA

obszary: socjolingwistyka, językoznawstwo opisowe i stosowane, edukacja językowa

odmiany języka: geograficzne, zawodowe, stylistyczne, społeczne, etniczne, kontaktowe

opis i dokumentacja języka: na poziomie wymowy i leksyki; leksykografia i translatoryka

nauczanie języka angielskiego jako obcego: wymowa, leksyka, struktury językowe

kultura krajów anglojęzycznych, głównie USA i Kanady; komunikacja międzykulturowa

 

█  WYKSZTAŁCENIE

profesura (językoznawstwo), Uniwersytet Wrocławski

habilitacja (socjolingwistyka i leksykografia), Uniwersytet Gdański

doktorat (socjolingwistyka i leksykografia), Uniwersytet Gdański

D.R.C. certificate (leksykografia), Dictionary Research Centre, University of Exeter (Anglia)

D.A.W. diploma (dyplomacja), Die Diplomatische Akademie Wien, Wiedeń (Austria)

magisterium (anglistyka, specjalność nauczycielska), Uniwersytet Gdański

 

█  STANOWISKA AKADEMICKIE

profesor, Zespół Filologii, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

profesor, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

profesor uczelni, Instytut Anglistyki, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

profesor wizytujący, Department of Linguistics, University of California Berkeley (USA)

 profesor wizytujący, Institut for Sprog Kommunikation, Syddansk Universitet (Dania)

profesor uczelni, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Uniwersytet Gdański

profesor wizytujący, Department of English, University of Tennessee Knoxville (USA)

adiunkt, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Gdański

asystent, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Gdański

 

█  FUNKCJE KIEROWNICZE

kierownik Katedry Językoznawstwa, Instytut Anglistyki, UKW

kierownik Zakładu Socjolingwistyki, Instytut Anglistyki, SAN

kierownik Laboratorium Socjolingwistycznego, Instytut Anglistyki, UG

kierownik Zakładu Leksykografii, Instytut Anglistyki, UG

dyrektor Instytutu ds. Naukowych, Instytut Anglistyki, UG

 

█  STANOWISKA NIEAKADEMICKIE

trener wymowy angielskiej i akcentów (freelancer), globalnie

specjalista ds. językowych, Prokom Software, Gdynia

leksykograf i specjalista ds. językowych, Zi Corporation, Calgary (Kanada)

trener wymowy, Kolegium Kształcenia Nauczycieli, Gdańsk

certyfikowany leksykograf (freelancer), globalnie

coach językowy, Warsaw Management Development Center, Warszawa

nauczyciel angielszczyzny (freelancer), Trójmiasto

radca, Departament Ameryk, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa

 

█  EKSPERT DS. JĘZYKOZNAWSTWA

ekspert i recenzent, Rada Doskonałości Naukowej

ekspert i recenzent, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów

ekspert i recenzent, Cambridge University Press (Anglia)

ekspert i recenzent, U.S. Fulbright Foundation (USA)

ekspert i recenzent, Studia Anglica Posnaniensia

ekspert i recenzent, Kwartalnik Neofilologiczny PAN

ekspert i recenzent, American Speech / American Dialect Society (USA)

ekspert (media), GW, TVN, TVP, RMF-FM, NPR (USA), LAist (USA)

 

█  BADANIA I KWERENDY

University of California San Diego, San Diego (USA)

University of California Berkeley, Berkeley (USA)

Stanford University, Palo Alto (USA)

University of California Los Angeles, Los Angeles (USA)

San Francisco State University, San Francisco (USA)

Harvard University, Cambridge (USA)

Yale University, New Haven (USA)

University of Washington, Seattle (USA)

Florida State University, Tallahassee (USA)

University of Florida, Gainesville (USA)

University of Miami, Coral Gables (USA)

University of Mississippi, Oxford (USA)

Tulane University, NNowy Orlean (USA)

New York University, Nowy Jork (USA)

City University of New York, Nowy Jork (USA)

Columbia University, Nowy Jork (USA) 

University of New Mexico, Albuquerque (USA)

Arizona State University, Phoenix (USA)

University of Arizona, Tucson (USA)

University of Colorado, Boulder (USA)

University of British Columbia, Vancouver (Kanada)

Simon Fraser University, Vancouver (Kanada)

University of Calgary, Calgary (Kanada)

University of Toronto, Toronto (Kanada)

University of Ottawa, Ottawa (Kanada)

YIVO Institute for Jewish Research, Nowy Jork (USA)

University of Exeter, Exeter (Anglia)

New York Public Library, Nowy Jork (USA)

British Library, Londyn (Anglia)

Suidafrikaanse Instituut, Amsterdam (Holandia)

Library of Congress, Waszyngton (USA)

 

█  GRANTY NAUKOWE

zewnętrzny grant badawczy D.N.A. Fundusze Europejskie, Warszawa

zewnętrzny grant naukowy Santander Universidades, Santander (Hiszpania)

zewnętrzny grant badawczy Danish Agency for Internationalization, Kopenhaga (Dania)

zewnętrzny grant naukowy Fulbright Advanced Research Grant, Waszyngton (USA)

zewnętrzny grant Nagroda Dla Młodych Naukowców, Fundacja Nauki Polskiej

zewnętrzny grant szkoleniowy British Council, Londyn (Anglia)

zewnętrzny grant szkoleniowy U.S. Information Agency, Waszyngton (USA)

stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa

 

█  NAGRODY AKADEMICKIE

Nota Prezydenta Federacji DSW-WSB za pracę naukową, WSB

Nagroda Rektora za pracę dydaktyczną, WSB

Nagroda Rektora za pracę naukowo-dydaktyczną, UKW

Nota Rektora za pracę naukowo-dydaktyczną, WSB

Nagroda Rektora za pracę naukową, UKW

Nominacja do nagrody Bloomfielda, Linguistic Society of America (USA)

Nota Wice-Rektora za pracę dydaktyczną, UG

Nagroda Rektora I Stopnia za pracę naukową, UG

 

█  PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Słownik wymowy amerykańskiej. Gdańsk: Wydawnictwo WSB, w finalizacji

Podstawy fonetyki amerykańskiej i brytyjskiej. Gdańsk: Wydawnictwo WSB, w finalizacji

Canadian Words. Słownik kanadyzmów. Gdańsk: Wydawnictwo WSB, w finalizacji

Wymowa odmian angielszczyzny globalnej. Wrocław: Wydawnictwo DSW

Terminologia angielszczyzny potocznej. Wrocław: Wydawnictwo DSW

Słownik potocznych amerykanizmów. Wrocław: Wydawnictwo DSW

Słownik potocznych brytycyzmów. Wrocław: Wydawnictwo DSW

Podstawowy słownik potocznych frazeologizmów amerykańskich. Wrocław: Naukowe DSW

Podstawowy słownik potocznych frazeologizmów brytyjskich. Wrocław: Wydawnictwo DSW

African American Slang: A Linguistic Description (New Paperback Edition). Cambridge: CUP (Anglia)

The Dictionary of English Loanwords in Informal Polish. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

Czarny slang. Słownik slangu afroamerykańskiego. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

The Dictionary of Spanish Loanwords in American Slang. Gdańsk: Wydawnictwo UG

African American Slang: A Linguistic Description (First Hardback Edition). Cambridge: CUP (Anglia)

The Learner’s Dictionary of Informal American English. Gdańsk: UG (na prawach maszynopisu)

The Learner’s Dictionary of Informal British English. Gdańsk: UG (na prawach maszynopisu)

Podręcznik wymowy brytyjskiej. Gdańsk: UG (na prawach maszynopisu)

Yinglish. Jidyszyzmy w angielszczyźnie amerykańskiej. Gdańsk: Wydawnictwo UG

Black Lexicon. Leksyka angielszczyzny afroamerykańskiej. Gdańsk: Wydawnictwo UG

The Dictionary of City Names in American Slang. New York City: Peter Lang Publishing (USA)

Slang UG. Słownik slangu studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk: Wydawnictwo UG

Podręcznik wymowy amerykańskiej. Gdańsk: UG (na prawach maszynopisu)

Podręcznik wymowy brytyjskiej. Gdańsk: UG (na prawach maszynopisu)

Kontrastywny słownik amerykanizmów i brytycyzmów. Kraków: Wydawnictwo UJ

Słownik angielszczyzny amerykańskiej. Warszawa: Galeria Książki

Słownik angielszczyzny brytyjskiej. Warszawa: Galeria Książki

The Anatomy of American Slang. Warszawa: Galeria Książki

The Polish-English Dictionary of Slang and Colloquialism. New York: Hippocrene (USA)

Nowy słownik slangu i potocznej angielszczyzny. Nowe Wydanie. Gdańsk: Wydawnictwo L & L 

Nowy słownik slangu i potocznej angielszczyzny. Gdańsk: Wydawnictwo L & L

A Handbook of American English Pronunciation. Gdańsk: Wydawnictwo UG

The Fucktionary. Słownik wyrazów z Fuck. Gdańsk: Comprendo

Słownik slangu i potocznej angielszczyzny. Gdańsk: Slang Books

 

█  PRZEDMIOTY PROWADZONE REGULARNIE

fonetyka amerykańska i brytyjska (ćwiczenia)

wymowa amerykańska (ćwiczenia)

geograficzne odmiany języka angielskiego (wykład)

społeczno-zawodowe odmiany języka angielskiego (wykład)

etniczne odmiany języka angielskiego (wykład)

wprowadzenie to translatoryki (wykład)

leksykografia praktyczna (wykład)

bazy danych językowych (wykład)

angielszczyzna potoczna (wykład)

język w kontekście społeczno-zawodowym (seminarium)

proseminarium językoznawcze (seminarium)

wprowadzenie do socjolingwistyki (wykład)

odmiany języka angielskiego (wykład)

fonologia języka angielskiego (wykład)

morfologia języka angielskiego (wykład)

semantyka języka angielskiego (wykład)

wstęp do językoznawstwa (wykład)

rozwój języka angielskiego (wykład)

językoznawstwo terenowe (wykład)

fonetyka amerykańska (ćwiczenia)