Publications


BOOKS


2017           (with Malgorzata Kowalczyk). Czarny slang. Bydgoszcz: 

                    UKW University Press   

2015            African American Slang: A Linguistic Description.  

                    Cambridge:  Cambridge University Press

2015           (with Malgorzata Kowalczyk). The Dictionary of Spanish 

 Loanwords in American Slang.  Gdansk: Univ. of Gdansk Press 

2012           Yinglish. Jidyszyzmy w angielszczyznie amerykanskiej. 

 Gdansk:  University  of Gdansk Press 

2012           (with Malgorzata Kowalczyk).  Black Lexicon. Gdansk: 

 University of Gdansk Press

2011            (with Malgorzata Kowalczyk). The Dictionary of City Names in 

 American Slang. Frankfurt and New York: Peter Lang

2010           Slang UG. Slownik slangu studentow Uniwersytetu Gdanskiego.  

 Gdansk:  University  of Gdansk Press

2009         Kontrastywny slownik amerykanizmow i brytycyzmow.  Krakow:  

 Tertium

2004         Slownik angielszczyzny amerykanskiej. A Dictionary of 

 Americanisms. Warszawa: Galeria Ksiazki

2004          Slownik angielszczyzny brytyjskiej. A Dictionary of Briticisms.  

 Warszawa: Galeria Ksiazki

2003         The Anatomy of American Slang. Linguistic Investigations Based 

     on Citational Evidence.  Warszawa: Galeria Ksiazki

1998          (with Zbigniew Ruszczyk).  The Online Dictionary of Polish Slang.  

     Gdansk:  University of Gdansk

1998          The Polish-English Dictionary of Slang and Colloquialism. New 

     York: Hippocrene Books

1997          Nowy slownik slangu i potocznej angielszczyzny. Gdansk:  L & L 

    Publishing

1995          (with Phillip Goss).  A Handbook of American English 

    Pronunciation.  Gdansk:  University of Gdansk Press

1994         The  F*cktionary.  Gdansk  and  Elblag:  Comprendo Publishing 

    House

1992         Slownik slangu i potocznej angielszczyzny.  Gdansk:  Slang  Books 

    Publishing


SELECTED PAPERS


(forthc.)    "Informal Canadianisms and their Lexical Fields."  Kwartalnik 

                    Neofilologiczny. Polish Academy of Sciences

2015           (with Malgorzata Kowalczyk). "Funkcje zapozyczen 

                    w slangu amerykanskim." Jak mowimy. Vol 2.

2014           "Lexical Creation in African American Slang." Academic Journal of 

 Modern Philology. Vol. 3/2014

2013           "Can you speak Yinglish?" Cwiszn (Tsvishn: Der Yidisher 

 Kvartalnik Vegn Literatur un Kunst). Vol. 4/2013

2013           "Semantic Change in African American Slang." Studia Anglica 

      Posnaniensia. Vol. 48/1

2013           (with Malgorzata Kowalczyk). "Celebrating Five Years of the UG 

 Student Slang Project." Beyond Philology. Vol. 9/2013

2013          "Twentieth Century American Slang and its Sociocultural Context. 

 Part One." Kwartalnik Neofilologiczny. Vol. LX 1/2013

2012          "Twentieth Century American Slang and its Sociocultural Context. 

 Part Two." Kwartalnik Neofilologiczny.  Vol. LIX 2/2012

2012          "Metaforyzacja w slangu chinskim.  汉 语 俚 语 中 的 比 喻." 

 Gdanskie Studia Azji Wschodniej . Vol. 2012/1

2011           "Compounding in African American Slang." Kwartalnik 

 Neofilologiczny. Polish Academy of Sciences. Vol. LVIII 4/2011

2010          "Changeability of Slang Vocabulary." Kwartalnik Neofilologiczny

 Polish Academy of Sciences. Vol. LVII 1/2010

2009         "Lexical Abbreviations in North American Slang." Beyond Philology

 Vol. 6/2009

2008         (with Michal Garcarz). "Przelamujac bariery przekladu 

     audiowizualnego." Przekladaniec. Volume 20 1/2008

2008         "On Universality of Slang Usage." Kwartalnik Neofilologiczny

Polish Academy of Sciences. Vol. LV 3/2008

2005         "Investigating the Canadian ‘Eh’. Recent Findings Based on the 

Corpus of Canadian Newspapers." De Lingua Litteris. Vol. 1

2001          "Zapozyczenia z jidysz w slangu amerykanskim." Jezyk 

a komunikacja. Nr 5

2000        "Digging the Lingo of European Teens." American Speech

Vol. 76/2000